Super Box

Hvis De ønsker yderligere informationer
om vores produkter:

Tel: +49 (0)2131-40301-0

info@thermobil.de

Super Box

Fortrolighedsregler / ansvarsfraskrivelse

Fortrolighedsregler

Dawsongroup (her: Thermobil mobile Kühllager GmbH) forstår og respekterer ønsket om fortrolighed på internettet. Derfor vil vi gerne oplyse om, hvordan vi behandler de informationer, som vi har har modtaget via vores hjemmeside.

Den anvendte teknologi på vores hjemmeside registrerer informationer så som domænenavne, anvendte søgemaskiner og søgebegreber. Disse informationer giver oplysninger om antallet af de besøgende på vores hjemmeside og andre statistiske værdier, således at vi bliver sat i stand til løbende forbedring af vores internetpræsentation og af vores markedsføring. Disse informationer anvendes ikke til andre formål.

Yderligere informationer, som De giver os om Dem selv, således at vi kan imødekomme Deres ønsker, vil vi under ingen omstændigheder gøre tilgængelige for andre virksomheder uden for Dawsongroup. Desuden har De altid mulighed for at nægte at modtage yderligere informationer.

Informationer, som vi har modtaget ad de ovenfor anførte veje, skal vi gemme, så længe det er nødvendigt med hensyn til udviklingen af den aktuelle forretningsforbindelse. Alle data opbevares sikkert og De er berettiget til at få indsigt i disse i henhold til de lovmæssige regler om databeskyttelse.

Ved at gøre brug af denne hjemmeside, giver De Deres samtykke til gældende regler om fortrolighed fastsat af Dawsongroup. Hvis De ikke er indforstået med disse regler, bedes De ikke gøre brug af vores hjemmeside. Vi forbeholder os til enhver tid retten til at foretage ændringer eller slettelser i disse regler efter vores eget skøn. De bedes kontrollere denne side for ændringer med jævne mellemrum. Gentagen benyttelse af denne hjemmeside efter ændringer i reglerne betyder, at De er indforstået med de pågældende ændringer .

Hvis De har spørgsmål eller gerne vil komme med anmærkninger, bedes De tage kontakt med os.


Ansvarsfraskrivelse

Indholdet af denne hjemmeside er kun beregnet til almindelig information. Disse informationer er blevet kontrolleret for deres rigtighed, alligevel medfører dette ikke noget retligt ansvar eller enhver anden form for ansvar for indholdet af hjemmesiden.

Thermobil mobile Kühllager GmbH påtager sig intet ansvar for indholdet af eksterne links.© Thermobil mobile Kühllager GmbH 2007

Thermobil mobile Kühllager GmbH Fortrolighedsregler